• Phiên bản: Tiêu chuẩn

    Vespa Sprint
    Vespa Sprint

    Giá bán lẻ đề xuất:

    71.800.000 VNĐ
    Xem chi tiết