• Phiên bản: Tiêu chuẩn

  Vespa 946 RED 125
  Vespa 946 RED 125

  Giá bán lẻ đề xuất:

  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Đặc biệt

  Primavera 125 phiên bản đặc biệt
  Primavera 125 phiên bản đặc biệt

  Giá bán lẻ đề xuất:

  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Đặc biệt | Tiêu chuẩn

  GTS SUPER 300
  GTS SUPER 300

  Giá bán lẻ đề xuất:

  Xem chi tiết
  GTS SUPER 125
  GTS SUPER 125

  Giá bán lẻ đề xuất:

  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Tiêu chuẩn

  Vespa LX IGET 125
  Vespa LX IGET 125

  Giá bán lẻ đề xuất:

  IGET 125 : 67.900.000 VNĐ
  Xem chi tiết