• Phiên bản: Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn

  MEDLEY ABS SPORT
  MEDLEY ABS SPORT

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125cc : 71.500.000 VNĐ
  150 cc : 86.000.000 VNĐ
  Xem chi tiết
  MEDLEY ABS.
  MEDLEY ABS.

  Giá bán lẻ đề xuất:

  Medley S ABS 125 : 72.500.000 VNĐ
  Medley S ABS 150 : 86.000.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn

  Liberty I-Get ABS
  Liberty I-Get ABS

  Giá bán lẻ đề xuất:

  Liberty I-Get ABS : 56.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
  Liberty S I-Get ABS
  Liberty S I-Get ABS

  Giá bán lẻ đề xuất:

  Liberty S I-Get ABS : 57.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Tiêu chuẩn

  Zip
  Zip

  Giá bán lẻ đề xuất:

  36.000.000 VNĐ
  Xem chi tiết