• Phiên bản: Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn

  Liberty I-Get ABS
  Liberty I-Get ABS

  Giá bán lẻ đề xuất:

  Liberty I-Get ABS : 57.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
  Liberty S I-Get ABS
  Liberty S I-Get ABS

  Giá bán lẻ đề xuất:

  Liberty S I-Get ABS : 58.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Tiêu chuẩn

  Zip 2018
  Zip 2018

  Giá bán lẻ đề xuất:

  37.800.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Tiêu chuẩn | Đặc biệt

  Medley SE
  Medley SE

  Giá bán lẻ đề xuất:

  Medley SE : 73.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
  Medley ABS SPORT
  Medley ABS SPORT

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125cc : 73.500.000 VNĐ
  150 cc : 87.900.000 VNĐ
  Xem chi tiết