• Sprint Carbon
  Sprint Carbon
  Sprint Carbon

  Giá bán lẻ đề xuất:

  Sprint Carbon : 79.900.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Sprint Sport
  Sprint Sport
  Sprint Sport

  Giá bán lẻ đề xuất:

  Sprint Sport : 80.000.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Sprint Adventure
  Sprint Adventure

  Giá bán lẻ đề xuất:

  80.000.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Vespa Sprint ABS
  Vespa Sprint ABS
  Vespa Sprint ABS

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125cc : 75.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết