Quay lại

Khuyến mãi

Thứ 6, 07/7/2017

Sắc màu của Italia

Chỉ từ ngày 07/07 đến ngày 31/07. Khách hàng mua xe Vespa sẽ được nhận quà tặng: áo mưa thời trang

- Chương trình không áp dụng với xe Vespa GTS