LỊCH BẢO DƯỠNG XE

Chọn dòng xe

Km x 1.000 hoặc tôi đa (tháng)1 (1)5 (5)10 (10)15 (15)20 (20)25 (25)30 (30)35 (35)40 (40)45 (45)50 (50)
Bu-lông/đai ốc liên quan tới an toàn của xe I   I    I    I    I    I
Bugi     I    R    I    R    I
Chân chống đứng   L L L  L  L L  L L L L
Dây đai truyên động (125 cm³)     I    R    I    R    R
Dây đai truyền động (150 cm³)     R    R    R    R    R
Tay ga  A   A    A    A    A    A
Bi văng     R    R    R    R    R
Guốc trượt     R    R    R    R   R
Rãnh đặt bi văng     I    I    I    I    I
Họng ga    C C  C  C  C  C C  C C  C
Loc dâu đông cơ R   R    R    R    R   R
Khe hở xú páp A    A    A    A    A   A
Ắc quy va hệ thống điện I I I  I  I  I  I  I  I I  I
Hê thông lam mat xy-lanh            I         I
Tay phanh L   L    L    L    L   L
Dầu phanh** I I I  I  I  I  I  I  I I  I
Dầu động cơ* R I R  I  R  I  R  I  R I  R
Dầu·hộp·giảm·tốc     R    R    R    R   R
Điều chỉnh đèn pha     A    A    A    A   A
Má phanh I I I I  I  I  I  I  I I I
Áp suất lốp và độ mòn I I I  I  I  I  I  I  I I  I
Chạy thử xe I I I  I  I  I  I  I  I I  I
Giảm xóc     I    I    I    I    I
Cổ lái A   A    A    A    A   A
Hệ truyền động      L    L    L    L    L