Promotion Vespa Tháng 10
Promotion Piaggio tháng 10
Cho những ai luôn khát khao dẫn đầu
Thế hệ mới Medley luôn cân bằng dù cả thế giới nghiêng
bao hanh 3 nam