Promotion Piaggio tháng 11
Promotion Vespa Tháng 11
Cho những ai luôn khát khao dẫn đầu
Thế hệ mới Medley luôn cân bằng dù cả thế giới nghiêng
bao hanh 3 nam