Piaggio_KMT12.2018
Vespa_KMT12
Cho những ai luôn khát khao dẫn đầu
Thế hệ mới Medley luôn cân bằng dù cả thế giới nghiêng
vespa gts super
bao hanh 3 nam